LLENGUA

S'ha de seleccionar: l'exercici, el nivell, el grau de dificultat, la longitud de les paraules o el nombre de síl·labes ...

També es pot seleccionar: el tipus de lletra, el nombre de preguntes ...

Permet donar com a correcta l'ortografia natural.

Una altra opció mostra o amaga les imatges en diferents apartats.

Per veure els continguts de cadascun dels programes, anar a la pàgina Utilitats

 

 Es pot utilitzar el programa desitjat, efectuant la baixada i la instal·lació

    
GESTOR LLENGUA   -   LECTURA 1   -   LECTURA 2   -   COMPRENSIÓ   -   ORTOGRAFÍA   -   IDIOMES


S'han creat 5 grups:Lectura1, Lectura 2, Comprensió, Ortografia i idioma.

 Lectura 1

Lectura 1-1       Paraules
Lectura 1-2       Frases
Lectura 1-3       Discriminar 1
Lectura 1-4       Discriminar 2
 
 
Lectura 2

Lectura 2-1       Paraules 1
Lectura 2-2       Paraules 2
Lectura 2-3       Frases
Lectura 2-4       Discriminar ...
 
Comprensió
Frases
Oracions
Preguntes
Sopa de lletres
  
 
 
 Ortografia
Diccionari
Discriminar 2
Normes
Refranys

Idiomes

Paraules 1
Paraules 2
Frases
Discriminar