PRIMÀRIA

S'han
creat 3 grups de programes: LLENGUA,  MATEMÀTIQUES  REFORÇ.

Els programes inclouen exercicis per a tota l'EDUCACIÓ PRIMÀRIA.

El seu funcionament és molt fàcil i intuïtiu, ja que es procura reproduir gràficament les opcions. 

         
 
 

Els
programes de LLENGUA MATEMÀTIQUES permeten SELECCIONAR USUARI o CREAR UN COMPTE per a seguir l'evolució de les sessions efectuades per cadascun  dels usuaris.
 
Informació:
  • S'ha realitzat una presentació de menú molt amena.
  • El programa d'instal·lació crea una icona a l'escriptori.
  • Seleccionar l'apartat desitjat, al seleccionar l'exercici apareixen els diferents tipus d'exercicis i al seleccionar el tipus apareixen els diferents graus de dificultat.
  • El treball dels diferents tipus d’exercicis es va ampliant i complicant en cadascun dels nivells, comença amb exercicis d’introducció, continua amb exercicis d’aprofundiment i finalitza amb la consolidació dels continguts.
  • Permeten seleccionar el número de preguntes 5 / 10.
  • La línia inferior informa de l'evolució de la sessió.
  • Si la resposta es correcta apareix una Icona que ho indica, en caso d'error la Icona apareix tatxada i el programa mostra un ajut o la resposta.
  • Els programes de Matemàtiques tenen l'opció Avaluació que permet treballar tots els exercicis, els seus tipus ..., en el grau de dificultat elegit, també permet seleccionar el nombre de preguntes comprès entre 5 i 15.