REFORÇ


La finalitat dels programes de REFORÇ és aprofundir i ampliar els coneixements que s'inclouen en els programes de LLENGUA i MATEMÀTIQUES d'una manera més divertida.

Fàcil tractament de la diversitat, fins i tot d'usuaris amb necessitat d'ACI.

Per veure els continguts de cadascun dels nivells, anar a la pàgina Utilitats

Es pot utilitzar el programa desitjat, efectuant la baixada i la instal·lació.
 

GESTOR LEN.   -   UTILITATS 1   -   UTILITATS 2    -   UTILITATS 3   -   UTILITATS 4   -   UTILITATS 5   -   UTILITATS 6

GESTOR MAT.   -   REFORÇ 1   -    REFORÇ 2   -   REFORÇ 3    -   REFORÇ 4    -   REFORÇ 5   -    REFORÇ 6


 LLENGUA. - Les 4 primeres utilitats tenen 4 tipus d'exercicis, les 2 últimes tenen 8 tipus i cada tipus 9 graus de dificultat.

MATEMÀTIQUES. - Cadascun dels grups 8 tipus d'exercicis i cada tipus 9 graus de dificultat.

Estan pensats per desenvolupar:

  • el domini del ratolí
  • l'atenció
  • l'observació
  • la lateralitat
  • la memòria
  • el sentit d'anticipació
  • el coneixement del teclat
  • el reconeixement dels nombres
  • la identificació de quantitats
  • el càlcul mental ...