Programes  Educatius  

 

S'han creat uns programes per: ADULTS, EDU. INFANTIL, EDU. PRIMÀRIA, REFORÇ y 1r CICLE SECUNDÀRIA

S'estan elaborant uns manuals per Utilitzar, Baixar i Instal·lar: Programari Educatiu i Programari lliure, visiteu la pàgina Utilitats.

Si troba qualsevol error o vol fer suggeriments ..., es prega contactar amb informacio@jvpeña.net.

Podeu trobar els programes en Castellà en: http://www.softpeña.es


   

Els programes de MATEMÀTIQUES i LLENGUA inclouen exercicis per a tota l'Educació Infantil i Primaria.

Auto - avaluadors

Per passar d’exercici, tipus d’exercici o grau de dificultat, s'han de complir les condicions. Els programes generen sèries de 5/10 preguntes i passen de grau si es compleixen les condicions, si hi ha moltes errades retrocedeix un grau. El número de preguntes, d’errades per passar de grau, per retrocedir ..., es pot programar.

Permeten diferents tipus de funcionament: Exercici, Tipus d'exercici ...


Són de molta utilitats per tots els alumnes:

  • Si tenen un coeficient elevat poden utilitzar el darrers graus de dificultat, un nivell superior i els programes de Reforç.
  • Si necessiten reforç utilitzaran els primers graus de dificultat, un nivell inferior i els programes d'Educació Infantil.

METODOLOGIA

Es tracta d'uns programes Bilingües ( Català - Castellà ).

Permeten la realització d’una sessió o part de la mateixa en la llengua desitjada, amb una simple "pulsació".

 
  
En el disseny de les activitats d’aprenentatge s’han tingut en compte:

  • Els conceptes
  • Els procediments
  • Les actituds
  • ...


En la seqüenciació dels continguts s'han tingut presents els coneixements previs i els posteriors.

  • Flexibilitat d'adaptació de l'aprenentatge als alumnes d'Educació Infantil i Primària.
  • Fàcil tractament de la diversitat, inclòs d'alumnes amb necessitat d'una ACI.
  • Participació activa dels nens amb l'ordinador.
  • Enfocament constructiu, ja que cadascú va organitzant els seus coneixements.


Facilita l'ús de l'aula informàtica per part de qualsevol professor, ja que el funcionament dels programes és molt fàcil i intuïtiu.

Permet treballar un gran nombre d'activitats en una sola sessió, per tant el seu ús es recomana a tot tipus d'alumnes i és molt útil pels nens, ja que desenvolupen l'atenció, la lectura, la comprensió ...